Site Color

    مبل و مبلمان تختخوابشو با مدل های جدید و مدرن کمجا

    کاهش و محدودیت فضای داخلی خانه ها و آپارتمان های امروزی دیگر به امری عادی تبدیل شده است و فقط هم مربوط به کشور ما نیست. ولی درایت و هوش انسان ثابت کرده که برای هر مشکلی راه حلی وجود دارد و نا امیدی چاره کار نیست. از سالها پیش تخت خواب هایی طراحی و ارائه شده که روی دیوار نصب میشوند و هنگام خواب با یک تغییر زاویه 90 درجه روی زمین قرار قرار میگیرند و تبدیل به یک سرویس خواب کامل میشوند. در کشورهای دیگر این مدل تخت خواب ها به تخت خواب مورفی معروف هستند ولی در ایران برای آنها نام هایی مثل تخت و مبل تاشو استفاده میشود که با کاربری تخت کاملا مرتبط است.